Wydawca treści Wydawca treści

Dąb Wolności

Dnia 29 września 2014 roku na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Wolności. Posadzenie Dębu Wolności odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Miało ono na celu upamiętnienie 25-tej rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie pod kierunkiem Pani Ewy Mundt przedstawili  program artystyczny, który uświetnił uroczystość . Dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy przez ks. Kanonika Jana Kasprowicza proboszcza i kustosza Katedry Gnieźnieńskiej wspólnie z młodzieżą.

Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycili posłowie na Sejm Paweł Arndt oraz Tadeusz Tomaszewski, którzy przekazali na ręce Nadleśniczego Michała Michalaka okolicznościowy adres z okazji Jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. W uroczystości brały również udział władze miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, kościoła, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół, zastępca Dyrektora RDLP w Poznaniu Jacek Kokociński oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Szkoły Podstawowej nr 5 .

Okolicznościowe przemówienie zostało wygłoszone przez Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego, Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Gniezno Grażynę Bernaciak.

Podczas uroczystości został również przeczytany list wystosowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej Bronisława Komorowskiego skierowany do organizatorów i uczestników akcji zasadzenia Dębu Wolności w Gnieźnie. W liście tym Prezydent podkreśla wagę troski o trwałe świadectwo naszej wdzięczności, naszej wspólnej radości i dumy z wolnego na powrót państwa ufając, że szum liści, które wyrosną na posadzonych Dębach Wolności wróżyć będzie Polsce, całej wspólnocie jej obywateli, dobrą, pomyślną przyszłość.

 

Tekst: Karolina Fiutak - Łachowska