Wydawca treści Wydawca treści

Dzierżawa gruntów rolnych - ogłoszenie o przetargu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych  kopertach: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych"  w sekretariacie Nadleśnictwa Gniezno w terminie do dnia 23.12.2014 roku do godz. 9.00

Szczegóły w załącznikach.