Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwa Gniezno ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w celu wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani do wyznaczania lasów o wysokiej wartości, które występują na terenie RDLP w Poznaniu. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Obszary te będziemy desygnować jako "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce ( HCVF)". Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych, jako lasy HCVF, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi w trakcie rewizji planu urządzenia lasu.

"Kryteriów wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org

Projekt identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych dostępny jest w siedzibie nadleśnictwa przy ul.Wrzesińska 83, Gniezno, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii dotyczących projektu na adres gniezno@poznan.lasy.gov.pl do 28.02.2014r.

Osoba prowadząca sprawę: Karolina Fiutak-Łachowska tel. 61 426 46 11 karolina.lachowska@poznan.lasy.gov.pl

Ogłoszenie
Ekosystemy reprezentatywne – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Gniezno informuje, że zgodnie z wymogami FSC (kryterium 6.4.) zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych.
Osobami do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych są:
z ramienia Nadleśnictw Gniezno Karolina Fiutak-Łachowska, tel.61-426-46-11, e-mail: karolina.lachowska@poznan.lasy.gov.pl, z ramienia RDLP w Poznaniu – Marlena Kowalkowska, tel. 061 668 44 36, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.
Opinie, uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres gniezno@poznan.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia)