Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie Nr ZP 1-2710/2014-wybór najkorzystniejszej oferty

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w  przetargu na usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na pozyskaniu i zrywce drewna w Nadleśnictwie Gniezno w 2014 roku - droga ekspresowa S5. Załącznik do pobrania poniżej