Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o sprzedaży

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno na podstawie art. 40a, ust. 9, ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r., Nr 12, poz.59 z późn. zm.) ogłasza n/w nieruchomość - pustostan do sprzedaży na zasadach preferencyjnych dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.

Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dnia 19.05.2014 r. , ogłoszona w BILP Nr 7 z lipca 2014 r., str. 28, poz. 6.

Materiały do pobrania