Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Magazyn Szkółka Powidz

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa magazynu ze stanowiskiem do mycia sprzętu i urządzeń ochrony roślin na terenie Szkółki Leśnej Powidz Nadleśnictwo Gniezno”

Szczegóły w załączniku.