Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie - prace leśne 2015

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gniezno w 2015 roku”.

Do terminu składania ofert tj. 17.11.2014 r. do godz. 08:30 na 7 części (pakietów) zamówienia wpłynęło 10 ofert.

Szczegóły w załącznikach.