Wydawca treści Wydawca treści

Sprzątanie Świata

30 września br. na terenie leśnictwa Las Miejski odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata zorganizowana przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno.

W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 250 uczniów z 8 placówek oświatowych z Gniezna (I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa.  Czynnie w akcję zaangażowali się Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak i Wicestarosta Robert Andrzejewski. Nadleśnictwo  zapewniło logistykę oraz opiekunów. Nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwał Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Łącznie zebrano ok. 3 ton odpadów.

Podsumowanie Sprzątania Świata odbyło się na terenie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon". Za zaangażowanie i trud uczestników podziękował Zarząd Starostwa Powiatowego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak. Akcję zakończono ciepłym posiłkiem.

Tego typu akcje mają na celu budowanie wrażliwości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.