Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenie terenowe

W dniu 30 kwietnia br. pracownicy terenowi Nadleśnictwa Gniezno wzięli udział w zorganizowanym szkoleniu z zakresu "Zasad Dobrej Gospodarki Leśnej - FSC".

Podczas prezentacji multimedialnej przedstawiony został „Krajowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC  w Polsce -FSC-NSTD-FM-PL" oraz zostały omówione wdrożone przez Nadleśnictwo Gniezno procedury, wytyczne i instrukcje umożliwiające realizację podstawowych zadań gospodarczych z zachowaniem zapisów certyfikatu. W drugiej części szkolenia uczestnicy wizytowali Leśnictwo Las Miejski, gdzie miejscowy Leśniczy Wojciech Jankowski zaprezentował drzewostany wyłączone z produkcji leśnej zaliczone do najcenniejszych ze względu na bogactwo przyrodnicze.  Podczas szkolenia terenowego uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie wiadomości z zakresu fitosocjologii oraz praktycznego rozpoznawania roślin runa leśnego.

Tekst: Artur Łachowski