Wydawca treści Wydawca treści

Weryfikacja umiejętności pilarzy

7 marca 2014 r. na terenie Leśnictwa Stary Dwór zorganizowane zostało szkolenia dla drwali-pilarzy realizujących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Gniezno pn. "Pracuję bezpiecznie - BHP przy pozyskaniu i zrywce drewna" .

Kilkudziesięcioosobowej grupie pilarzy przypomniano podstawowe zasady BHP i FSC przy pozyskaniu drewna oraz zaproszono do praktycznych zajęć z zakresu technik ścinki i okrzesywania drzew.
Uczestnicy chętnie korzystali z wiedzy eksperckiej zaproszonych gości z RDLP w Poznaniu Pana Jacka Wiekiery (spec. ds. BHP) oraz Pana Wiesława Tomczaka (pracownika służby nadzoru gospodarki drewnem).
W trakcie szkolenia przeprowadzono weryfikację umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew. Ocenie podlegały stosowane przez pilarzy środki ochrony osobistej, technika ścinki i okrzesywania drzewa oraz praktyczna znajomość przepisów BHP i zasad FSC. Maksymalną ilość punktów uzyskało pięciu pilarzy, którzy w  finałowej "dogrywce", polegającej na ścięciu i precyzyjnym obaleniu drzewa (w miejsce wcześniej oznaczone przez pilarza palikiem) wyłonili spośród siebie zwycięzcę. Najlepszym okazał się  Marek Bagrowski reprezentujący firmę leśną Mariana Choryana z Powidza, natomiast kolejne miejsca zajeli: drugie miejsce Andrzej Olesiński (ZUL M. Choryan), trzecie - Leszek Średziński (Konsorcjum Średziński&Dobrzycki), czwarte - Łukasz Chmielik (Konsorcjum Średziński&Dobrzycki), piąte miejsce zajął Tomasz Dolata (ZUL M. Choryan).
Należy wspomnieć, że zorganizowane po raz drugi szkolenie (pierwsza edycja w 2012 r.) cieszyło się dużym zainteresowaniem pracowników firm leśnych, którzy podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi.

Na zakończenie Nadleśniczy Michał Michalak dokonał podsumowania szkolenia oraz wręczył dyplomy uczestnictwa oraz nagrody i upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Gniezno oraz przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Husqvarna – „Narzędzia – Las, Ogród Dom" Pana Mariana Jankowskiego z Gniezna