Wydawca treści Wydawca treści

Wiata - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej z częścią socjalną na terenie Leśnictwa Las Miejski Nadleśnictwo Gniezno”.

Przetarg nieograniczony: Zp 4-2710/2014

Szczegóły w załączniku.