Wydawca treści Wydawca treści

Wybór najkorzystniejszej oferty-Przetarg nieograniczony: Zp 2-2710/2014

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie. „Dostawa mundurów leśnika i oznak uzupełniających do w/w mundurów w 2014 roku"