Wydawca treści Wydawca treści

Zasłużony odpoczynek po 45 latach pracy

28 marca pożegnaliśmy leśniczego leśnictwa Kowalewko, który po 45 latach pracy z dniem 01.04.2014 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Ryszard Kozielski rozpoczął pracę w Lasach Państwowych w 1968 r. po ukończeniu technikum leśnego, jako stażysta Nadleśnictwa Skorzęcin (obecnie Nadleśnictwo Gniezno).

Od 01.10.1969 r. jako podleśniczy pełnił obowiązki leśniczego Leśnictwa Raszewo w Nadleśnictwie Skorzęcin.

Z dniem 01.10.1970 r. został przeniesiony z urzędu ,za jego zgodą na stanowisko kontraktowego leśniczego służby zewnętrznej Leśnictwa Kowalewko, Nadleśnictwa Popowo Podleśne (obecnie Nadleśnictwo Gniezno), na którym to stanowisku leśniczego pracował do zakończenia swej służby w leśnictwie.

Łącznie w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Gniezno przepracował ponad 45 lat w tym w Leśnictwie Kowalewko 43 lata.

 

W uroczystości pożegnania leśniczego udział wzięli obecni i emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Gniezno, a także Dyrektor ds. ekonomicznych RDLP w Poznaniu Jacek Kokociński, który uhonorował pana Ryszarda Kozielskiego odznaką Kordelas Leśnika Polskiego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak wraz z pracownikami podziękował leśniczemu za długoletnią i solidną pracę, za wiedzę zawodową przekazaną młodszym kolegom i koleżankom oraz za wzorową postawę w swojej długoletniej służbie.

Życzymy panu Ryszardowi dalszych długich lat życia w zdrowiu, pogodzie ducha oraz spokoju i szczęścia w gronie rodzinnym.