Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenie pn. „Bezpieczne techniki i technologie przy pozyskaniu i zrywce drewna”

W dniu 5 lutego 2016 r. na terenie Leśnictwa Stary Dwór zorganizowane zostało szkolenie dla drwali-pilarzy realizujących usługi leśne na ternie Nadleśnictwa Gniezno pn. „Bezpieczne techniki i technologie przy pozyskaniu i zrywce drewna".

W trakcie szkolenia przedstawiono organizację pracy przy pozyskaniu drewna,  przy użyciu pilarki spalinowej. Szczegółowo omówiono prawidłowe zasady technik ścinki i obalania oraz okrzesywania drzew.                                                                                                      

Uczestnicy chętnie korzystali z wiedzy eksperckiej zaproszonego gościa Pana Wiesława Tomczaka (pracownika Służby Nadzoru Gospodarki Drewnem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu).                                                                                                           

W trakcie szkolenia przeprowadzono weryfikację umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew. Ocenie podlegały stosowane przez pilarzy środki ochrony osobistej, technika ścinki i okrzesywania drzew oraz praktyczna znajomość przepisów BHP i zasad FSC. Najlepszym z drwali - pilarzy okazał się Pan Jarosław Kamiński ( ZUL M. Choryan), drugim Pan Marcin Olesiński (ZUL M. Choryan), trzecie miejsce zdobył Jarosław Drzewiecki ( ZUL K. Kubasiak), czwarte Andrzej Skrzypek (ZUL M. Choryan), piąte Patryk Jakubiak (ZUL R. Ciesielski), szóste Tomasz Rusin ( ZUL L. Średziński), siódme Andrzej Olesiński (ZUL M. Choryan), ósme Robert Josiak ( ZUL L. Średziński), dziewiąte Waldemar Wiertel (ZUL M. Grzechowiak), dziesiąte Bogdan Ciesielski (ZUL R. Ciesielski).                                                                 

W dalszej części szkolenia uczestnicy brali udział w praktycznych  zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Bardzo ciekawe zajęcia prowadzone były przez ratowników medycznych. Omówiono na nim wiele możliwości szybkiego reagowania w wypadkach przy pracy. Podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi.

Pan Wiesław Tomczak zaprezentował zgromadzonym prawidłowe techniki okrzesywania drzew stosowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykład ten zakończył pokaz okrzesywania drzew przygotowany przez pilarza Marka Bagrowskiego.

Podsumowania szkolenia dokonał Nadleśniczy Pan Michał Michalak gratulując utrzymującego się bardzo wysokiego poziomu kwalifikacji uczestniczących  w weryfikacji pracowników Zakładów Usług Leśnych.  Na zakończenie zostały wręczone dyplomy za uczestnictwo oraz nagrody i upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Gniezno.