Wydawca treści Wydawca treści

Warsztaty edukacyjne

Nadleśnictwo Gniezno wraz ze Stowarzyszeniem „Siedlisko" w ramach prowadzonego projektu „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno" przeprowadziło warsztaty edukacyjne dla 60 dzieci.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez pracowników nadleśnictwa. Każda z grup pod opieką swojego przewodnika miała inne zadanie do wykonania. Dzieci w ramach czwartkowych warsztatów odbyły wycieczkę po lesie, gdzie uczyły się rozpoznawać gatunki spotkanych roślin oraz dostrzegać różnorodność powiązań pomiędzy poszczególnymi organizmami tworzącymi ekosystem leśny. Leśniczy Jarosław Olejniczak odkrywał tajemnice z życia pszczół i pozostałych owadów zapylających, zapoznawał małych przyrodników z bogactwem roślin kwitnących oraz pokazywał pierwsze „ sukcesy lęgowe„ w zasiedlonej przez pszczoły samotnice konstrukcji. Karolina Łachowska w wiacie edukacyjnej „Gajówka" prowadziła zajęcia, których tematem była niezastąpiona rola pszczół w procesie zapylania. Dzieci rozwiązywały zadania i krzyżówki związane z tematyka zajęć, kosztowały warzyw i owoców, które powstają dzięki zapyleniu przez owady oraz wypełniały szyszkami, słomą i korą konstrukcje zasiedlające dla owadów. W czasie warsztatów powstawał również film w ramach  cyklu filmowego pt. "Bój o Rój"  dofinansowanego w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach cyklu powstają dwa filmy mówiące o znaczeniu i roli ekologicznej pszczół. Emisja filmów realizowana będzie na antenie telewizyjnej TVP3 Poznań lub WTK w październiku br.