Wydawca treści Wydawca treści

Wspomnienie o nadleśniczym Ignacym Sawilskim

W dniu 26 listopada 2016r. z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Ignacego Sawilskiego emerytowanego nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo i Nadleśnictwa Gniezno.

Uroczystość pogrzebowa miała miejsce na cmentarzu parafialnym pw. Świętego Krzyża  w Gnieźnie. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz pracownicy Nadleśnictwa Gniezno i Nadleśnictwa Czerniejewo.

Nadleśniczy Ignacy Sawilski urodził się 23.08.1937 r. w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ukończył w 1960 roku rozpoczynając  w tym samym roku  staż w BUL i PL Oddział w Poznaniu. W latach 1961-63 pracował na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Dąbcze, gdzie w roku 1963 został awansowany na stanowisko nadleśniczego. W roku 1966 został oddelegowany do  Nadleśnictwa Czerniejewo, gdzie w latach 1966-1974 pełnił funkcję nadleśniczego. Ignacy Sawilski brał udział w tworzeniu Nadleśnictwa Gniezno zostając w roku 1975 jego pierwszym nadleśniczym. W roku 1977 został awansowany na stanowisko zastępcy dyrektora   ds. użytkowania lasu w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych    w Poznaniu, a następnie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Funkcję tą sprawował do roku 1985, kiedy to ponownie objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo pozostając na nim do przejścia na emeryturę w 2002 roku. W czasie swojej pracy zawodowej ukończył Studium podyplomowe z Hodowli Lasu  na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz  Studium dla kadry kierowniczej Resortu Leśnictwa   i Przemysłu Drzewnego w Krakowie.

               Śp. Ignacy Sawilski został uhonorowany wieloma odznaczeniami ,w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

                Ignacy Sawilski  pozostanie w pamięci, jako wymagający i sprawiedliwy nadleśniczy, przykładający dużą wagę do rzetelności wykonywanych zadań oraz wyróżniający się dociekliwością   i uczciwością w pracy.

Cześć Jego Pamięci

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno

Michał Michalak