Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Fot. archiwum RDLP Poznań

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.


Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Komunikat

Komunikat

Informacja o działaniach prewencyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony wirusa SARS-CoV-2, Nadleśnictwo Gniezno informuje, że od 17 marca br. do odwołania biuro Nadleśnictwa Gniezno będzie nieczynne.

 

Z biurem Nadleśnictwa Gniezno kontaktować się można drogą telefoniczną,  drogą elektroniczną przez adres email: gniezno@poznan.lasy.gov.pl  lub składać pisma do skrzynki podawczej wystawionej w holu  siedziby Nadleśnictwa.

 

Podstawowe numery telefonów:  

Sekretariat - +48 614264611

Sprzedaż drewna - +48 666362705

Stan posiadania - +48 696138676

Hodowla lasu i lasy niepaństwowe - +48 694418458.

Kadry, BHP i Łowiectwo - +48 696435025

Na stronie: https://gniezno.poznan.lasy.gov.pl/ w zakładce „kontakty” znajdują się numery telefonów pozostałych pracowników.

 

Poniżej link do informacji o odwołanych imprezach i wydarzeniach w RDLP w Poznaniu oraz podjętych działaniach prewencyjnych.

http://www.poznan.lasy.gov.pl/de/aktualnosci/-/asset_publisher/saKuocv009DX/content/zmiany-w-jubileuszowym-kalendarium?fbclid=IwAR1ijUfvIi1B7EaZLLNu9Mf2jLupTZxUIoGIKKruaZGPQKpRYbpgf2Ar_H4