Asset Publisher Asset Publisher

Jastrząb


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna

Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna

W dniu 07.02.2020 r. w leśnictwie Stary Dwór zorganizowano siódmą edycję szkolenia dla drwali – pilarzy realizujących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Gniezno

W szkoleniu uczestniczyli brakarze regionalni z Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Poznaniu: p. Wiesław Tomczak (w roli sędziego) oraz p. Mariusz Wolnik (w roli obserwatora).

Po przywitaniu zebranych przez nadleśniczego Michała Michalaka, st. spec. ds. BHP Tomasz Wykner omówił wypadki w leśnictwie w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem wypadków podczas pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna.

Następnie inż. nadzoru Daniel Cierplikowski przedstawił zebranym wymagania standardów FSC i PEFC w czasie wykonywania prac w leśnictwie. W trakcie weryfikacji oceniano zarówno przygotowanie pilarza pod kątem BHP (środki ochrony osobistej, zachowanie zasad BHP), przygotowanie stanowiska roboczego jak i technikę ścinki (wybór metody, parametry pniaka, zachowanie kierunku obalania).

Wysoki poziom przygotowania pilarzy przełożył się na uzyskane przez nich wyniki – najwyższą ilość punktów (55) otrzymało dwóch zawodników, kolejne miejsca (54 punkty) przypadły sześciu pilarzom, a 53 punkty zajęli ex aequo dwaj drwale. Dla wyłonienia miejsc I – III spośród zwycięzców przeprowadzono dogrywkę.

Najlepszy okazał się p. Marek Bagrowki (ZUL”Zrąb”), drugie miejsce zajął p. Tomasz Dolata (ZUL A.Grochowiak), a trzecie p. Jacek Kołodziejski (ZUL L. Średziński).

W podsumowaniu nadleśniczy podkreślił bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i przygotowania pilarzy, co odzwierciedla się w uzyskanych wynikach weryfikacji. Podziękował również zgromadzonym pracownikom Zakładów Usług Leśnych za zaangażowanie i wysiłek włożony w trudną pracę przy zagospodarowaniu terenów poklęskowych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem dyplomów, nagród i upominków oraz ciepłym posiłkiem przy ognisku.