Położenie

Lasy Nadleśnictwa Gniezno położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Historia

Historia Nadleśnictwa Gniezno została zapoczątkowana 1974 roku przystąpieniem przez ówczesnego nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo pana Ignacego Sawilskiego, działającego z upoważnienia dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, do prac organizacyjnych związanych z powołaniem Nadleśnictwa z siedzibą w Gnieźnie.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Spotkanie z Kołami Łowieckimi w sprawie zagospodarowania łowieckiego terenów klęskowych

Spotkanie z Kołami Łowieckimi w sprawie zagospodarowania łowieckiego terenów klęskowych

W dniu 7 sierpnia odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Gniezno z przedstawicielami Kół Łowieckich „Szarak Mieleszyn” i „Szarak” Gniezno gospodarujących na terenach klęskowych dotkniętych huraganowymi wiatrami w dniu 11.08.2017 roku.

Po krótkim wstępie w siedzibie Koła Łowieckiego w „ Szarakówce” w Nowaszycach udano się w teren, gdzie przedstawiono postęp prac przy odnawianiu terenów poklęskowych oraz rozmiar kosztów ponoszonych przez Nadleśnictwo przy zakładaniu, pielęgnacji oraz zabezpieczaniu upraw gatunków liściastych przed zwierzyną płową. Podczas rozmów wyciągnięto wspólne wnioski dotyczące zagospodarowania łowieckiego terenów pokleskowych obejmujące rozmiar pozyskania zwierzyny, miejsca szczególnie narażone na szkody od zwierzyny oraz  prawidłowe rozmieszczenie poletek zgryzowych i zagęszczenie urządzeń łowieckich.