Zwierzęta

Co zrobić kiedy natrafimy w lesie na martwe lub ranne zwierzę? Ukąsiła mnie żmija – co teraz? Potrąciłem samochodem zwierzę. Co robić? – odpowiedzi na te i inne pytania.

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Grzyby

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów, czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń, czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać - odpowiedzi na te i inne pytania.

Drewno

Czy mogę zebrać na opał leżące w lesie drewno, gdzie mogę kupić drewno opałowe, czy leśnicy sprzedają świąteczne choinki - odpowiedzi na te i inne pytania.

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Bezpieczeństwo

Wędrówka po lesie to w dzisiejszym, pełnym bodźców świecie może mieć wręcz znaczenie terapeutyczne. By tak się stało, musi być bezpieczna. Na co zwrócić uwagę, ruszając do lasu?

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta skupu gruntów

Oferta skupu gruntów

Nadleśnictwo Gniezno ogłasza, że jest zainteresowane kupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia

NADLEŚNICTWO GNIEZNO OGŁASZA,

że w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 79, z dnia 30 grudnia 2021r,, jest zainteresowanekupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

Wnioski z ofertą sprzedaży gruntów należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

1. Lokalizację gruntów, w tym numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, oraz gminę;

2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków wskazujący powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytku ewidencyjnego;

3. W przypadku gruntów rolnych potwierdzenie od właściwego terytorialnie urzędu gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

Każdy zakup gruntów poprzedzony będzie oceną przydatności nieruchomości dla prowadzenia gospodarki leśnej, względem warunków wskazanych w Art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2022 poz. 672) oraz oceną stanu prawnego nieruchomości, tj. ewentualnych obciążeń, sporów granicznych, praw własności itp.

Nadleśnictwo podkreśla, że zakup gruntów leśnych lub rolnych przeznaczonych do zalesienia może odbyć się za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.