Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Gniezno występują: Lednicki Park Krajobrazowy utworzony w 1998 roku, o powierzchni na terenie nadleśnictwa  636,98, dla ochrony unikalnych w skali kraju ziem, rozciągających się wokół jeziora Lednica, będących kolebką polskiej państwowości. Park ten leży we wschodniej Wielkopolskiej , na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jest to bogaty w zabytki przeszłości teren, który wraz z jego krajobrazem polodowcowym i szata roślinną stanowi ciekawy obszar. Lednicki Park Krajobrazowy obejmuje południowo-zachodnią część obrębu Popowo Podleśne (Leśnictwo Zakrzewo). Powidzki Park Krajobrazowy utworzony w 1998 roku, o powierzchni 24600 ha, w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych tego regionu. Park obejmuje 7273,58 ha terenów leśnych Nadleśnictwa Gniezno obrębu Skorzęcin.