Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Fot. archiwum RDLP Poznań

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.


Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

„Odzyskujesz – zyskujesz”

„Odzyskujesz – zyskujesz”

„Odzyskujesz – zyskujesz” to akcja zorganizowana w ramach Gnieźnieńskich Dni Recyklingu w ramach której zaproszono mieszkańców Gniezna do oddania makulatury.

Na gnieźnieńskim rynku 12 czerwca można było oddać makulaturę, przekazać nakrętki na cel charytatywny oraz wspomóc darami schronisko dla zwierząt. Akcję zorganizowano dzięki współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno. Mieszkańcy Gniezna przynosili i przywozili makulaturę na gnieźnieński rynek by w zamian otrzymać nasiona roślin łąkowych oraz sadzonkę drzewa, krzewu lub kwiatu. Stosy makulatury powiększały się dość szybko i mimo deszczowej pogody zebrano około 2 ton makulatury. W czasie akcji uzbierano również 120 kg nakrętek w ramach charytatywnej zbiórki oraz karmę dla zwierząt przebywających w gnieźnieńskim schronisku. W ramach akcji gnieźnianie mogli dowiedzieć się o środkach na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację budynku informacyjną w ramach programu "Czyste powietrze”. Tą cenną akcję wsparł URBIS, Miejski Ośrodek Kultury, firma WTÓRJAN BIS i Drukarnią Majorczyk.