Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Fot. archiwum RDLP Poznań

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.


Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
•    opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
•    analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
•    program ochrony przyrody,
•    określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).


Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wiosenna akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Gniezno zakończona.

Wiosenna akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Gniezno zakończona.

2021 jest kolejnym rokiem odnawiania powierzchni uszkodzonych przez huragan z sierpnia 2017r.

W Nadleśnictwie Gniezno w wyniku huraganu ucierpiało w różnym stopniu ok. 4,5 tys. hektarów lasów z czego ok. 2,2 tys. ha uszkodzone zostało w stopniu całkowitym, co wymagało uprzątnięcia powierzchni rębniami zupełnymi. Na właśnie tych powierzchniach powtórnie wprowadzane jest nowe pokolenie lasu.

Ze względu na ogromny rozmiar szkód prace te rozłożone zostały na kilka lat zarówno wiosną jak i jesienią. Dzięki wielkiemu wysiłkowi pracowników Służby Leśnej oraz Zakładów Usług Leśnych z planowanych w 2021 r. 532 ha wiosną odnowiliśmy 313 ha (pozostałe 219 ha odnowimy jesienią) . Daje to już ponad 1400 ha posadzonych nowych upraw.

Aby las z powrotem pojawił na tym terenie Nadleśnictwo Gniezno posadziło ponad 8,4 miliona sadzonek.

Przywracanie lasu na uszkodzonych obszarach to nie tylko sadzenie. W pierwszej kolejności po uprzątnięciu połamanych drzew nadleśnictwo musiało przystąpić do usunięcia pozostałości pozrębowych w postaci połamanych pni i gałęzi oraz uporządkowania powierzchni z korzeni, które uniemożliwiały kolejne prace.

Następnie przystąpiono do zabiegów melioracyjnych mających na celu rozdrobnienie odrośli nie pożądanych gatunków krzewów Czeremchy amerykańskiej oraz przygotowaniu gleby w postaci wyorania bruzd pługami leśnymi. Dopiero na tak przygotowanych powierzchniach można przystąpić do sadzenia nowego pokolenia lasu.

 

Pamiętajmy, że praca na sadzeniu się nie kończy. Tak jak rolnicy dbają o swoje zasiewy tak i my leśnicy musimy dbać o swoje uprawy pielęgnując je poprzez wykaszanie chwastów (czasami kilka razy w roku), a w kolejnych latach prowadząc zabiegi czyszczeń wczesnych i późnych.

 

Część gatunków stanowiących przysmak dla przebywającej tam zwierzyny po posadzeniu musi zostać ogrodzona lub zabezpieczona specjalnymi repelentami mającymi uchronić je przed zgryzaniem i niszczeniem. Prace związane z przywracaniem lasu na obszarach objętych huraganem Nadleśnictwo Gniezno planuje zakończyć w 2023 roku.