Aktualności Aktualności

Powrót

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

Inwestycja drogowa Nadleśnictwa Gniezno na drodze gminnej

W dniu 15.07.2020 r. Nadleśnictwo Gniezno przekazało Gminie Mieleszyn przebudowaną drogę gminną Mielno – Dębłowo, przebiegającą przez tereny poklęskowe na terenie leśnictw Nowaszyce i Kowalewko.

Koszt robót zrealizowanych wyniósł ogółem ponad 2 mln zł, koszty zostały sfinansowane z Funduszu Leśnego. W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i samorządowcy, wśród nich: Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno – Pan Michał Michalak, Sekretarz Nadleśnictwa Gniezno – Pan Andrzej Gross, Leśniczy Leśnictwa Nowaszyce - Pan Włodzimierz Jankowski, Specjalista Służby Leśnej  Nadleśnictwa Gniezno – Pan Paweł Zapała, Wójt Gminy Mieleszyn – Pan Artur Hańczak, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn – Pan Adam Pilarowski, Radny Rady Gminy Mieleszyn i Leśniczy Leśnictwa Kowalewko – Pan Wojciech Cegiel oraz podinspektor ds. działalności gospodarczej, inwestycji i planowania przestrzennego Gminy Mieleszyn Agnieszka Skalska.

Huragan , który 11 sierpnia 2017 roku przeszedł przez tereny nadleśnictwa spowodował niespotykaną wcześniej klęskę. W wyniku jego niszczycielskiej siły uszkodzonych zostało 6100 ha, czyli ponad 30 % lasów nadleśnictwa Gniezno, w tym całkowicie zniszczonych aż 2100 hektarów. Najbardziej, bo aż w 70-80 proc. powierzchni, ucierpiały leśnictwa Kowalewko i  Nowaszyce.

Zakończenie prac związanych z uprzątaniem powalonych przez huragan drzew umożliwiło przeprowadzenie inwestycji drogowej polegającej na wykonaniu nakładki mineralno-bitumicznej na długości 3, 8km drogi. Wykonano również pobocza tłuczniowe, rowy dwustronne, mijanki w ilości 10 szt. oraz bariery energochłonne i oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Usuwanie skutków tej potężnej klęski potrwa jeszcze do 2023 roku. Zniszczone powierzchnie leśne zostały już uprzątnięte. Teraz na powierzchniach przygotowanych do posadzenia nowego pokolenia lasu prowadzone są prace odnowieniowe, czyli sadzenie około 19 mln drzew. Nowe założone uprawy leśnej (młody las) wymagać będą troski oraz znacznego nakładu pracy związanego z pracami pielęgnacyjnymi oraz pracami ochronnymi przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę leśną, owadami, jak również zagrożeniami ze strony różnych patogenów chorobotwórczych.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy