Aktualności Aktualności

Powrót

Prace przy sporządzaniu operatu glebowo - siedliskowego

Prace przy sporządzaniu operatu glebowo - siedliskowego

Trwające obecnie w Nadleśnictwie Gniezno prace glebowo-siedliskowe wykonywane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu są okazją do zasięgnięcia u specjalistów poszerzonej wiedzy na temat typów siedlisk i gleb występujących na naszym terenie.

W dniu 01.09.2020 r. podczas części kameralnej zapoznaliśmy się z metodyką i zakresem prowadzonych prac. W trakcie wizji terenowej w leśnictwach Kowalewko i Nowaszyce pracownicy BULiGL przedstawili specyfikę poszczególnych siedlisk leśnych na podstawie sporządzonych profili glebowych. Spotkanie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących zagospodarowania terenów poklęskowych.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy