Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie z Kołami Łowieckimi w sprawie zagospodarowania łowieckiego terenów klęskowych

Spotkanie z Kołami Łowieckimi w sprawie zagospodarowania łowieckiego terenów klęskowych

W dniu 7 sierpnia odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Gniezno z przedstawicielami Kół Łowieckich „Szarak Mieleszyn” i „Szarak” Gniezno gospodarujących na terenach klęskowych dotkniętych huraganowymi wiatrami w dniu 11.08.2017 roku.

Po krótkim wstępie w siedzibie Koła Łowieckiego w „ Szarakówce” w Nowaszycach udano się w teren, gdzie przedstawiono postęp prac przy odnawianiu terenów poklęskowych oraz rozmiar kosztów ponoszonych przez Nadleśnictwo przy zakładaniu, pielęgnacji oraz zabezpieczaniu upraw gatunków liściastych przed zwierzyną płową. Podczas rozmów wyciągnięto wspólne wnioski dotyczące zagospodarowania łowieckiego terenów pokleskowych obejmujące rozmiar pozyskania zwierzyny, miejsca szczególnie narażone na szkody od zwierzyny oraz  prawidłowe rozmieszczenie poletek zgryzowych i zagęszczenie urządzeń łowieckich.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy