Aktualności Aktualności

Powrót

Wzrost zagrożenia pożarowego

Wzrost zagrożenia pożarowego

W ostatnich dniach w związku z wysokimi temperaturami i brakiem opadów obserwujemy stały wzrost zagrożenia pożarowego lasów.

Zadaniem nadleśnictwa jest stałe monitorowanie zagrożenia pożarowego i określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Nadleśnictwo na podstawie pomiarów z własnej, automatycznej stacji meteorologicznej MPP Hutka określa stopień zagrożenia pożarowego lasy (SZPL) na godzinę 9.00 i 13.00. Jednym z parametrów służącym do określenia SZPL, najbardziej obrazowym, jest wilgotność ściólki w drzewostanie. Obecnie wilgotność ściółki zbliżyła się do wartości 10% co jest wartością krytyczną. Utrzymująca się przez kolejne kilka dni tak niska wartość wilgotności ściółki przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego lasu (duże zagrożenie) daje podstawę do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do lasu to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno lasom i ich mieszkańcom jak i człowiekowi. Na poniższej stronie internetowej możemy sprawdzać aktualny stan zagrożenia pożarowego

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=62

W celu przeciwdziałania zagrożeniom nadleśnictwo realizuje zadania i przedsięwzięcia ochronne obejmujące następujące elementy: punkty alarmowo-dyspozycyjne, działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach, sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu, sieć punktów prognostycznych (stacje meteorologiczne) wyposażonych w odpowiednią aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki, temperatury i wilgotności powietrza oraz sumy opadów, sieć łączności radiotelefonicznej, sieć dojazdów pożarowych, bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasu, sieć punktów czerpania wody, pasy przeciwpożarowe, oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie pożarowe tj. parkingi leśne, linie kolejowe, zakłady przemysłowe, drogi publiczne, poligony wojskowe.

Apelujemy o zachowanie ostrożności w lesie.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy