Wydawca treści Wydawca treści

Leśny numer interwencyjny

Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt

W celu zgłaszania przypadków dot. zdarzeń nadzwyczajnych i wymagających niezwłocznego reagownia (w tym w szczególności nieumyślnego niszczenia stanowisk lęgowych, znalezienia rannych zwierząt)

- w Nadleśnictwie Gniezno uruchomiony zostały następujący numer interwencyjny: 606 992 075.

Informujemy również, że aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się w załączniku poniżej.