Aktualności Aktualności

Prace gospodarcze w miesiącu czerwcu 2024 r.

PRACE GOSPODARCZE

Prace gospodarcze w miesiącu czerwcu prowadzone będą w następujących oddziałach:

L. Kowalewko: 14h;

L. Las Miejski: 259a,c,d;

L. Zakrzewo: 228a,b, 220c;

L. Stary Dwór: 187a,b, 200a, 187c, 199j;

L. Piłka: 299f, 424k,d ;

L. Skorzęcin: 5a;

L. Hutka: 126d, 123a, 444b, 94c,d;

L. Smolniki: 164r, 165j, 308g,i,k,l;

L. Dolina: 338r,s, 353b,c, 347b, 356a,b;

L. Wólka: 326Ab, 326Ba, 383c, 384b,372c.

 

Prosimy o przestrzeganie zakazu wstępu na powierzchniach objętych pracami gospodarczymi.

Oprócz prac w wyżej wymienionych lokalizacjach, nadleśnictwo w trosce o stan sanitarny lasu prowadzi bieżące użytkowanie przygodne.

Przepraszamy za utrudnienia.

https://ndlgniezno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c8ca7deb1c2c434fa66e55fb1388f352