Aktualności Aktualności

Prace gospodarcze w miesiącu maju 2024 r.

PRACE GOSPODARCZE

Prace gospodarcze w miesiącu maju prowadzone będą w następujących oddziałach:

L. Brody: 149c, 167f;

L. Las Miejski: 259a,c,d;

L. Zakrzewo: 220c, cięcia przygodne w oddz. 202-204, 192-197;

L. Stary Dwór: 187a,b,c, 200b, 241a;

L. Piłka: 28b,d,g, 72b, 423r;

L. Skorzęcin: 4b, 5c, 67c,g, 11j;

L. Hutka: 122a, 123a,b, 444b;

L. Smolniki: 176c, 308Ag, 286c,d;

L. Dolina: 338c,n, 353b,c;

L. Wólka: 326c,d,f, 326Ba.

 

Prosimy o przestrzeganie zakazu wstępu na powierzchniach objętych pracami gospodarczymi.

Oprócz prac w wyżej wymienionych lokalizacjach, nadleśnictwo w trosce o stan sanitarny lasu prowadzi bieżące użytkowanie przygodne.

Przepraszamy za utrudnienia.

https://ndlgniezno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c8ca7deb1c2c434fa66e55fb1388f352