Aktualności Aktualności

Szkolenie „ Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna”

W dniu 23.02.2024 r. w Leśnictwie Stary Dwór zorganizowano IX edycję szkolenia dla drwali – pilarzy realizujących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Gniezno pn.: „Bezpieczne techniki i technologie pracy przy pozyskaniu i zrywce drewna”. W szkoleniu wzięło udział trzydziestu pilarzy z 9 firm leśnych.

Podczas szkolenia przybliżono zebranym statystykę wypadków w leśnictwie w 2023 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczyny ich powstawania. Pan Mariusz Zieliński – Główny specjalista ds. BHP w RDLP w Poznaniu (zaproszony do roli sędziego w jednej z komisji oceniających pilarzy) zwrócił uwagę zebranym na priorytet pracy na stanowisku drwala – pilarza, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz osobom postronnym. Przypomniano także obowiązujące zasady BHP przy przygotowaniu stanowiska roboczego pilarza oraz omówiono parametry pniaków pozostających po ścince drzew.

Pan Kacper Urbański – wykwalifikowany ratownik medyczny omówił zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zarówno w wypadkach przy pozyskaniu i zrywce drewna, jak i z innych przyczyn (użądlenia błonkoskrzydłych, udary, zatrzymanie akcji serca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie weryfikacji na pozycji zrębowej oceniano zarówno przygotowanie pilarzy pod kątem BHP (środki ochrony osobistej, zachowanie zasad BHP), przygotowanie stanowiska roboczego jak i technikę ścinki (wybór metody, parametry pniaka, zachowanie kierunku obalania).

W rywalizacji pilarze zaprezentowali wysoki poziom przygotowania, zarówno pod względem umiejętności praktycznych, jak i wiedzy związanej z prawidłową ścinką, zgodną z zasadami BHP.

Najlepszy okazał się p. Tomasz Dolata (ZUL M.Grochowiak), drugie miejsce zajął p. Jacek Kołodziejski (ZUL L. Średziński), a trzecie p. Jarosław Drzewiecki (ZUL  K. Kubasiak).

W podsumowaniu Nadleśniczy Michał Michalak podkreślił bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i przygotowania pilarzy oraz zwrócił uwagę na konieczność cyklicznego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem dyplomów, nagród i upominków oraz ciepłym posiłkiem przy ognisku.