Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gniezno
Nadleśnictwo Gniezno
61 426 46 11
61 426 46 11 w. *8

ul. Wrzesińska 83

62-200 Gniezno

biuro nadleśnictwa czynne pon-pt w godz. 7.00-15.00

Numery rachunków bankowych:

1. PKO BP 32 1020 4027 0000 1102 1504 1401

2. Bank BGŻ BNP PARIBAS 77 2030 0045 1110 0000 0046 8490

 

Nadleśniczy
Michał Michalak
61 426 46 11
Zastępca Nadleśniczego
Artur Łachowski
61 426 46 11 wew. *311
Główny Księgowy
Łukasz Rymszewicz
61 426 46 11 wew. *611
Sekretarz
Andrzej Gross
61 426 46 11 wew. *671

Sekretariat

Natalia Kuszak
młodsza sekretarka
phone-abbreviation: 61 426 46 11; IP LP 3903100

Inżynier Nadzoru

Tomasz Janowicz
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *211; IP LP 3903211
Daniel Cierplikowski
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. * 212; IP LP 3903212

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Rurek
Komendant
phone-abbreviation: 61 426 46 11 w. *221; IP LP 3903221; kom. 604 181 113
Sebastian Bartkowiak
Referent ds. ochrony mienia
phone-abbreviation: 61 426 46 11 w. *222; IP LP 3903222

Stanowisko ds. Pracowniczych, BHP i łowiectwa

Tomasz Wykner
starszy spec. Służby Leśnej ds. pracowniczych, BHP i łowiectwa
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *131; IP LP 3903131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Andrzej Gross
sekretarz
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *671; IP LP 3903671
Paweł Zapała
specjalista Służby Leśnej ds. administracji, zamówień publicznych, dróg i melioracji
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *673; IP LP 3903673
Mariola Nowakowska
starszy specjalista Służby Leśnej ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *672; IP LP 3903672

Dział Finansowo - Księgowy

Katarzyna Janowska
starsza księgowa
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *614; IP LP 3903614
Aneta Podgórska-Jóźwiak
starsza księgowa
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *612; IP LP 3903612
Władysława Jusiak
starsza księgowa
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *613; IP LP 3903613

Dział Gospodarki Leśnej

Sławomir Grenda
st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony p.poż. oraz administrator SILP w nadleśnictwie
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *334; IP LP 3903334
Adam Szcześniak
spec. Służby Leśnej ds. hodowli lasu i lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *333; IP LP 3903333
Karolina Łachowska
st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *331; IP LP 3903331
Agnieszka Jastrzębska
referent ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *332; IP LP 3903332
Mirosław Maciąg
st. spec. Służby Leśnej ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *332; IP LP 3903332

Marketing

Irena Piniarska
starszy specjalista ds. sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *337; IP LP 3903337
Krzysztof Janowski
starszy specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
phone-abbreviation: 61 426 46 11 wew. *336; kom. 666 362 705; IP LP 3903336