Wydawca treści Wydawca treści

W celu zgłaszania przypadków dot. zdarzeń nadzwyczajnych i wymagających niezwłocznego reagowania (w tym w szczególności nieumyślnego niszczenia stanowisk lęgowych, znalezienia rannych zwierząt)

- w Nadleśnictwie Gniezno uruchomiony zostały następujący numer interwencyjny:

604 181 113 lub 606 992 075.

Informujemy również, że aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce znajduje się pod linkiem:

 

https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce