Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Nadleśnictwo Gniezno należy do IX Rejonu Hodowlanego o  nazwie Czerniejewo.

W którego skład wchodzą Nadleśnictwa: Czerniejewo, Gniezno i część N-ctwa Jarocin.

Nadleśnictwo Gniezno nadzoruje gospodarkę łowiecką na obszarze 27 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 18 Kół Łowieckich. Łączna powierzchnia obwodów łowieckich wynosi 127 799 ha w tym powierzchnia leśna 21 102 ha, czyli lesistość obwodów łowieckich wynosi 16,5%.

Obwody łowieckie położone są na terenie dwóch powiatów:

Powiat gnieźnieński - 16 obwodów łowieckich w tym 3 obwody leśne. (nr 150,153,166)

Powiat słupecki – 11 obwodów w tym 2 obwody leśne.

Powiat gnieźnieński podzielony został (Rozporządzenie nr 32/2004 Wojewody wielkopolskiego z dnia 19.03.2004 w sprawie podziału woj. wielkopolskiego na obwody łowieckie) na 25 obwodów łowieckich

(nr 150 – 174) zktórych 16 nadzoruje  Nadleśnictwo Gniezno, pozostałe 9 nadzorowane są przez Nadleśnictwa Czerniejewo, Łopuchówko i Gołąbki. Łączna powierzchnia ogólna obwodów na terenie powiatu gnieźnieńskiego wynosi 115 673 ha z czego pod nadzorem Nadleśnictwa Gniezno pozostaje 69 905 ha czyli 60% powierzchni Powiatu. Lesistość obwodów łowieckich na terenie powiatu gnieźnieńskiego wynosi 17,9 %.

 

XI. Kategorie obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Gniezno

- 5 obwodów średnich w tym 4 na terenie powiatu gnieźnieńskiego

- 21 obwodów słabych w tym 11 na terenie powiatu gnieźnieńskiego

- 1 obwód bardzo słaby (169) na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Średnia powierzchnia obwodu łowieckiego wynosi dla:

- Nadleśnictwa - 4 733 ha

- Powiatu         – 4 627 ha

 

XII. Gatunki zwierzyny występujące w obwodach łowieckich wg stanu na 10.03.2009 r.

 

Jelenie

Daniele

Sarny

Dziki

Zające

Bażanty

kuropatwy

lisy

borsuki

króliki

piżmaki

kuny(t/k)

tchórze

Jenoty

Norki amer.

Szop pracz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

N-ctwo

 

592

 

220

 

3347

 

794

 

2522

 

2349

 

1877

 

1052

 

164

 

214

 

159

 

249

 

133

 

200

 

98

 

?

Powiat

W zasięgu N-ctwa

 

391

 

131

 

2005

 

462

 

1337

 

1330

 

915

 

688

 

124

 

73

 

70

 

157

 

72

 

124

 

50

 

3

 

Szesnaście obwodów łowieckich leżących w powiecie gnieźnieńskim dzierżawi 10 Kół Łowieckich, 4 Koła Łowieckie dzierżawią po jednym obwodzie, 6 Kół po 2 obwody.

 

XIII. Zagęszczenie zwierzyny /dane z WŁPH na lata 2007 – 20017/

 

Gatunek

Zagęszczenie na 1000 ha obwodu wg stanu 15.03.2007 r.

Docelowe zagęszczenie na 1000 ha obwodu  wg. stanu na 15.03.2017 r.

Nadleśnictwo

Powiat

Nadleśnictwo

Powiat

 

jeleń

 

4,3

 

5,3

 

4,6

 

5,7

 

daniel

 

1,4

 

1,5

 

2,1

 

2,2

 

sarna

 

23,4

 

25,5

 

26,9

 

30,1

 

dzik

 

4,8

 

5,3

 

5,2

 

5,7

 

 

XIV. Realizacja planów odstrzału zwierzyny za ostatnie 10 lat.

Sezon

jelenie

daniele

sarny

dziki

plan

wyk.

plan

wyk.

plan

wyk.

plan

wyk

razem

1748

1608

409

324

7694

6838

5536

4695

%

92

79

89

85

 

 

Średnio rocznie na terenie Nadleśnictwa Gniezno myśliwi pozyskują :

- 160 jeleni    -  w powiecie gnieźnieńskim - 130

- 33 daniele   -  w powiecie gnieźnieńskim - 25

- 684 sarny    - w powiecie gnieźnieńskim - 426

- 470 dzików - w powiecie gnieźnieńskim - 290

- 1520 lisów   - w powiecie gnieźnieńskim – 910

 

XV. Zagospodarowanie obwodów

                                                                                        

 

Numer

obwodu

Stan zagospodarowania obwodów łowieckich

Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej

Powierzchnia poletek łowieckich

Powierzchnia łąk śródleśnych i przyleśnych wykorzystywanych do celów łowieckich

Powierzchnia wód powierzchniowych

 

paśniki

 

ambony

 

woliery

 

lizawki

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

N-ctwo

 

266

 

559

 

6

 

456

 

43,46

 

41,93

 

4242

Powiat

w zasięgu N-ctwa

 

151

 

315

 

4

 

268

 

23,20

 

23,93

 

2230

                 

 

Koła Łowieckie na terenie Nadleśnictwa Gniezno( już bez podziału na powiaty) wykładają średnio rocznie:

- ok. 40 ton karmy objętościowej suchej.

- ok. 670 ton karmy objętościowej soczystej

- ok. 110 ton karmy treściwej

- ok. 4 tony soli

Powierzchnia zredukowana uszkodzonych przez zwierzynę upraw rolnych to ok. 35 ha rocznie