Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obozowiska harcerskie

W załącznikach poniżej Zarządzenie nr 42/22 w sprawie wprowadzenie regulaminu zarządcy gruntu obozowiska oraz dokumentacji związanej z udostępnianiem gruntów leśnych dla potrzeb wypoczynku w miejscu wyznaczonych obozowisk.