Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Gniezno

Lasy Nadleśnictwa Gniezno położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Grunty Nadleśnictwa położone są w województwie wielkopolskim, na terenie dwóch powiatów: gnieźnieńskiego oraz  słupeckiego. W zasięgu działalności 13 gmin. Lesistość Nadleśnictwa wynosi 12,9% co w porównaniu z lesistością wielkopolski 20,1 % jest wielkością raczej słabą.