Wydawca treści Wydawca treści

Prace gospodarcze w miesiącu wrześniu

prace gospodarcze

Prace gospodarcze w miesiącu wrześniu prowadzone będą w następujących oddziałach:

L. Brody: 164c;

L. Las Miejski: 238Aa, 260b;

L. Zakrzewo: 224c, 230d;

L. Stary Dwór: 205b, 209a, b, g;

L. Piłka: 53b, 35c;

L. Skorzęcin: 20d, 21c;

L. Hutka: 108b, 102a, 127a;

L. Smolniki: 280j, 169h, k;

L. Dolina: 333c, 338m;

L. Wólka: 412a,c, 414a, b.

 

Prosimy o przestrzeganie zakazu wstępu na powierzchniach objętych pracami gospodarczymi.

Oprócz prac w wyżej wymienionych lokalizacjach, nadleśnictwo w trosce o stan sanitarny lasu prowadzi bieżące użytkowanie przygodne.

Przepraszamy za utrudnienia.

https://ndlgniezno.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c8ca7deb1c2c434fa66e55fb1388f352