Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Gniezno prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z certyfikatem PEFC o nr PLPEFC-15/0245 przyznanym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ważnym od 13.07.2024 r. do 12.07.2027 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat PEFC. PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku.

Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

PEFC    dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2024 roku do 12 lipca 2027 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

Materiały do pobrania